ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCOWE PLANY

Inne akty planowania przestrzennego

Miejscowe Plany

map

Mapa przedstawiająca nazwy jednostek urbanistycznych

Wpisz 3 pierwsze znaki
Nazwa Planu Numer planu Uchwała Jednostka urbanistyczna Status
plan testowy 11111 XXXI/808/20 z dnia 10.12.2020 01 - Oliwa Dolna Uchwalony nieobowiązujący
Oliwa Górna w rejonie Czyżewskiego 33C 1115 XXXI/808/20 z dnia 10.12.2020 02 - Oliwa Górna Procedowany
Oliwa Górna w rejonie Czyżewskiego 31A XXXI/800/20 z dnia 15.12.2020 02 - Oliwa Górna Procedowany
NOWY 123 123 02 - Oliwa Górna Uchwalony nieobowiązujący
Rudniki w rejonie ulicy Chłodnej 11104 LVI/1629/18 z dnia 2018-08-30 03 - Brzeźno Procedowany

Wyświetla 1 z 2 stron

Powrót